naturisti

Sanatate naturala – Sport. Fitness. Outdoor.

efectele miraculoase ale ciupercii tibetane, beneficii extreme pentru organism

Ciuperca Tibetană și efectele ei miraculoase

Scrie un comentariu

Când l-au descoperit pe înaltele platouri din Podişul Tibetului, savanţii nu ştiau cum să clasifice acest organism, venit parcă de pe altă planetă. Localnicii spuneau despre el că iarna este animal, pentru ca vara să se transforme în iarbă, dar şi faptul că vindecă toate bolile. Au trebuit ani de studii de laborator până să se determine faptul că este vorba de o ciupercă, pe cât de ciudată, pe atât de evo­luată, ca adaptări pentru supravieţuire. Ciuperca tibe­tană, cum mai este ea numită, are capacitatea unică de a trăi pe insecte şi de a deveni, practic, una cu ele, vieţuind în simbioză cu organismele care o găzdu­iesc, de unde şi credinţa populară că această „fiinţă” s-ar pu­tea transforma din iarbă în animal şi invers.

efectele miraculoase ale ciupercii tiibetane, o serie de beneficii pentru organism

Origine

Numele său în tibetană este yart­sa gunbu, ceea ce tradus în­seamnă: ceea ce este iarna insectă şi vara iar­bă, făcând referire la faptul că iarna ciuperca trăieşte invizibilă, pe in­secta-gazdă, sub pământ, pentru ca vara să dezvolte un organ de fruc­tificaţie, care se înal­ţă deasu­pra pământului, precum iar­ba. Se dezvol­tă doar la alti­tudini foarte mari, nefiind ni­ciodată întâlnită la sub 4000 de metri, şi numai în golurile alpine, deasupra limitei la ca­re creşte vegetaţia fores­tieră. Savanţii europeni care au în­tâlnit-o pri­ma oară în Tibet i-au dat de­numirea ştiinţifică de Cordy­ceps, ceea ce s-ar traduce prin băţul în­sufleţit sau iarba vie. În Asia (Tibet, Nepal, Bhutan, zona mun­toasă a Indiei) au fost des­coperite până în pre­zent aproximativ 300 de specii de ciuperci din genul Cor­dyceps, care mai toate trăiesc pe insecte şi foarte rar pe plante, însă versiunea tibetană are – se pare – cali­tăţile cele mai puternice. Într-o scriere chine­zească antică, din timpul dinastiei Tang, ciuperca tibe­tană este pentru prima oară descrisă drept un am­pli­ficator al energiei Yang (masculine), dar şi un pu­ternic stimulent al meridianelor rinichilor şi al plă­mânilor. Era adusă cu mari sacrificii de la poalele mun­ţilor Himalaya şi era remediul administrat aristo­craţilor, pentru a le prelungi viaţa şi pentru a-i vin­deca de bolile grave. Ştiinţa modernă a început să cunoască abia în ultimele decenii virtuţile terapeutice ale acestei ciuperci. Iar principalul merit pentru aces­te descoperiri îl au zecile de echipe de oameni de ştiin­ţă chinezi care au studiat în spitale şi labo­ra­toare, ani întregi, pentru a descifra misterele ciu­percii aduse din Tibet.

Preparate din Cordyceps. Mod de administrare

Cordyceps este o ciupercă cu o acţiune terapeu­tică extrem de eficientă. Nu există un singur principiu activ care să explice acţiunile ei antitumorale, imu­no­stimulatoare şi imunomodu­latoare şi, ca atare, obţi­ne­rea medicamentelor de semisinteză din ciuperca tibetană nu este de dorit, extractul integral fiind mult mai eficient. Substanţele vindecătoare acţionează prin cumul, efectele lor terapeutice apărând ceva mai lent, dar apoi menţinân­du-se şi după încetarea trata­mentului.

Ciuperca tibetană şi cancerul

În biologie s-a constatat un fapt extrem de inte­resant: plantele parazite sunt mari specialiste în a secreta substanţe menite să distrugă tumorile malig­ne, care în ultimă instanţă sunt tot un fel de… paraziţi, extrem de periculoşi. Vâscul sau Torţelul, de pildă, două plante parazite extrem de răspândite la noi, sunt printre cele mai puternice antitumorale din flora europeană. Ei bine, ciuperca tibetană, specialistă în parazitarea animalelor, se pare că ştie mai bine ca oricine cum să lupte eficient cu o tumoră invadatoare. Iată câteva dintre formele de cancer în care eficienţa ciupercii tibetane a fost demonstrată:
Cancerul de colon şi de rect – o cercetare a savanţilor chinezi făcută în 2007 arată faptul că două principii active, cordicepina şi acidul cordice­pic, inhibă creşterea tumorilor la colon. În combinaţie cu şofranul de India, eficienţa acestor principii active sporeşte, având şi un efect de blocare a vascularizării tumorilor de la nivelul intestinului.
Cancerul la sân – un studiu japonez făcut în anul 2008 a demonstrat că administrarea extractului de Cordyceps stimulează sistemul imunitar să lupte împotriva tumorilor mamare, făcându-le să intre în remisie.
Cancer la plămâni – două studii, datând din 1999 şi din 2007, demonstrează că substanţele active din ciuperca tibetană declanşează aşa-numita apop­toză, adică moartea programată a celulelor maligne localizate la plămâni.
Cancerul de piele – un experiment făcut pe animale cu melanom malign (cea mai agresivă formă de cancer de piele) a demonstrat o dublă acţiune a ciupercii tibetane: 1. Inhibă dezvoltarea melanomului 2. Împiedică metastazarea sa în organism. În com­binaţie cu şofranul de India, efectul său este şi mai puternic, curcuminozidele din acesta împie­dicând re­cidiva melanomului după ce el a intrat în remisie.
Cancerul de prostată – ex­tinderea sa este stopată în multe cazuri, după un tratament de 24 de săptămâni cu extract de ciupercă tibetană.
Alte forme de cancer în care s-a demonstrat efectul pozi­tiv al ciupercii tibetane sunt: can­cerul hepatic, cancerul de col ute­rin, limfomul malign, cancerul bucal, cancerul gastric, leucemia etc.

Ciuperca tibetană poate fi folosită şi înainte de apariţia bolii. Pentru prevenţie, se adminis­trează câte 600 de miligrame de extract de Cordyceps zilnic, în cure de 3 luni, urmate de alte 3-6 luni de pauză. Pen­tru tratarea cancerului deja instalat, se adminis­trea­ză câte 1200 de miligrame de extract de ciupercă tibe­tană, în cure de 6 luni, urmate de 1-2 luni de pau­ză, după care administrarea se reia.

Ciuperca tibetană şi chimioterapia

Un studiu desfăşurat simultan în China şi în Japonia, pe pacienţi cu cancer pulmonar în stadiile 3 şi 4, a arătat că ciuperca tibetană potenţează efectele antitumorale ale chimioterapiei. Din cei 50 de pa­cienţi cu cancer la plă­mâni care făceau chimioterapie şi care au partici­pat la studiu, la 46% s-a observat o intrare în remisie a tumorilor, iar la 22% dintre ei, o scă­dere a ritmului de creştere sau o stopare a dezvol­tării lor. Într-un alt studiu de medicină experimentală s-a mai demonstrat un lucru foarte important: ciuper­ca tibetană combate efectele adverse ale citostati­celor. De exemplu, s-a observat că ciuperca tibetană stimulează refacerea celulelor imunitare distruse de către citostaticele folosite în tratarea cancerului la sân, îmbunătăţind astfel capacitatea de apărare a or­ga­nismului în faţa microbilor, dar şi a cancerului.

Creşterea imunităţii

Nenumărate cercetări ştiinţifice arată faptul că o cură de câteva săptămâni cu extract de ciupercă tibe­tană ajută la îmbunătăţirea rapidă a capacităţii de apă­rare a organismului. Se administrează câte 800 de mili­grame de extract zilnic, pe stomacul gol, vreme de patru săptămâni. Astfel creşte capacitatea de apă­rare în faţa virozelor respiratorii, creşte eficienţa tra­ta­mentelor cu antibiotice folosite în tratarea pneumo­niilor, tuberculozei şi a infecţiilor urinare. Nu în ulti­mul rând, cu ajutorul ciupercii tibetane sunt com­bă­tute efectele de scădere a imunităţii care apar la anu­mite medicamente de sinteză, cum ar fi cortizonul şi derivaţii săi, antiinflamatoarele nesteroidiene (ibu­pro­fen, ketoprofen etc.), citostaticele, unele antibio­tice. Uimitor este că un imunostimulent atât de puter­nic cum este ciuperca tibetană nu este contrain­dicat în bolile auto-imune sau alergice, ci din contra. Efec­tele imunomodu­latoare ale acestui remediu sunt atât de bune, încât în spitalele din China este folosit pen­tru a ajuta organismul pacienţilor să primească mai bine transplantul de rinichi.

Afecţiuni respiratorii

În practica medicală s-a observat că evoluţia spre astm a bronşitelor cronice este oprită atunci când se admi­nistrează ciuperca tibetană, iar infecţiile respi­ratorii rezistente la antibiotice răspund mai bine la tratament. Într-un grup de pacienţi cu astm, trataţi cu ciupercă tibetană, procentul de ameliorare a bolii (obiec­tivat prin teste specifice) a fost de peste 80%, faţă de doar 10% la pacienţii trataţi doar cu medica­mente clasice de sinteză. Interesant este că această ciupercă stimulează şi respiraţia celulară, cercetările arătând că, după adminis­trarea sa, oxigenarea celu­lară creşte cu 20-40% – un pro­cent nemaiîntâlnit. Se ţin cure de minimum 6 săptămâni, timp în care se admi­nistrează câte 800-1200 miligrame de extract de ciu­percă tibetană zilnic.

Boli de rinichi

Ciuperca tibetană este un excelent protector al rinichilor, pe care îi apără de infecţii, de efectele ne­faste ale consumului de alimente aditivate chimic (cu nitriţi, nitraţi, fosfaţi), dar şi de efectele secundare ale unor medicamente (canamicină, gentamicină, unele antivirale ş.a.m.d.). Ca atare, per­soanele cu predis­poziţii spre afecţiuni ale rinichilor, cum ar fi infec­ţiile, formarea de calculi sau de chis­turi, ar fi bine să urmeze o cură de o lună cu extract de ciupercă tibe­tană, timp în care se administrează câte un gram pe zi, pe stomacul gol. Această cură este recomandată şi persoanelor la care eliminarea deşeu­rilor toxice este deficitară, la care valorile ureei sau creatininei din sânge sunt peste cele normale. În urma acestei cure, eliminarea ureei şi a creatininei prin urină creşte cu aproximativ 35%, iar organismul este astfel des­povărat rapid de toxine.

Fertilitatea la bărbaţi

Într-o serie de studii clinice, făcute în trei spitale diferite din China, au fost obiectivate efectele trata­men­tului intern cu această ciupercă în cazul bărba­ţilor cu tulburări sexuale cum ar fi: scăderea libidou­lui, lipsa erecţiei, oligospermia. În studiile care au durat 8 săptămâni au fost incluşi 200 de bărbaţi, iar la finalul lor, 64% dintre participanţi au observat îmbunătăţiri certe, faţă de doar 24% în grupul de con­trol (care a luat remedii false, placebo). Într-un alt studiu, făcut de data aceasta la o clinică din Shanghai, cu 400 de bărbaţi complet impotenţi, s-au observat, de asemenea, îmbunătăţiri, de data aceasta la un pro­cent de aproape 50%. Se pare că extractul de ciupercă tibetană, pe de o parte, stimulează secreţia endo­crină şi exocrină a testiculelor, iar pe de altă parte, reduce reactivitatea la stresul psihic, ceea ce con­tri­buie la îmbunătăţirea vieţii sexuale şi a fertili­tăţii bărba­ţilor.

Boli cardiovasculare

Cordyceps este un extraordinar ajutor pentru inimă şi vasele de sânge, prevenind apariţia in­farc­tului, accidentului vascular cerebral şi a arte­ritei. Un gram de extract din această ciupercă, ad­mi­nistrat zilnic, ajută la scăderea colestero­lului cu 15% în medie, şi a trigliceridelor cu aproape 12%. Nu în ultimul rând, extractul de ciupercă tibetană stimulează activitatea inimii, ceea ce se traduce printr-o mai bună rezistenţă la efort şi prin pre­venirea infarctului miocardic. Din aceste motive, administrarea ciupercii tibe­tane face parte din pregătirea standard a sporti­vilor chinezi pentru olimpiade, fiind – se pare – o explicaţie a suc­ceselor extraor­dinare pe care aceştia le-au obţinut în probele de atletism din ultimii ani.

Ficatul şi hepatita

Un grup de 83 de copii, cu vâr­ste între 2 şi 15 ani, infectaţi cu he­pa­tită B, a fost tratat cu extract de ciu­percă tibetană, vreme de trei luni. La sfâr­şitul curei, rezultatele au fost uimi­toare: 33 dintre ei nu mai pre­zentau în sânge antigenul specific acestui virus, iar 50 dintre ei, deşi aveau virusul prezent, nu au pre­zentat nici un simptom al hepa­titei, nici chiar la un an de la înche­ierea tratamentului. În cazul hepa­titei C, rezulta­tele sunt mai puţin spectacu­loase, dar – conform cer­cetătorilor de la Uni­versitatea din Michigan – ciuperca tibe­tană este prin­tre foarte puţi­nele re­me­dii care împiedică fibrozarea ficatului şi evo­luţia spre ciroză, susţinând totodată funcţiile acestuia.
La pacienţii cu ciroză, efec­tele au fost verificate într-un studiu de mici di­mensiuni, cu 22 de partici­panţi. După 3 luni de ad­ministrare, la 16 dintre ei nu mai apăreau simptomele clinice ale cirozei, analizele imagistice confirmând şi ele acest lucru. Chiar şi în cazurile de cancer hepatic, ciuperca tibetană este un ajutor de nădejde, îmbu­nătăţind starea generală a pacienţilor. Se ţin cure de 3 luni, urmate de o lună de pauză, după care tra­tamentul se reia. Pe parcursul curei se iau 1200-1600 miligrame de extract de ciu­percă tibetană, singur sau – mai bine – cu şofran de India, care îi potenţează şi completează efectele.

Precauţii

Cel mai important este să folosiţi ciuperca tibe­tană de calitate. Trebuie reţinut că cel mai eficient este extractul. Apoi, nu confundaţi ciuperca tibetană cu amestecul de drojdii şi bacterii care cresc în ceai şi care uneori este denumit impropriu ciupercă tibe­tană, fiind vorba de fapt de Kom­bucha, care nu are aceleaşi efecte. Ca atare, atunci când achiziţionăm acest produs ne vom asigura că pe etichetă este în­scrisă denumirea ştiinţifică de Cordy­ceps.

Contraindicaţii

Deşi este un remediu atât de puternic, ciuperca tibetană este aproape lipsită de reacţii adverse. Foarte rar s-au constatat în timpul administrării simptome cum ar fi greaţa, accesele de vomă şi accelerarea pul­su­lui, caz în care tratamentul va fi întrerupt.
Efectele sale asupra gravidelor şi a mamelor care alăptează încă nu sunt foarte bine cunoscute.

Sursă articol: formula-as.ro

Reclame

Autor: naturisti

Blogul magazinului online naturisti.ro Informații de interes din zona medicală, a unui stil de viață sănătos, despre remedii gemoterapice, suplimente nutritive, cosmetice naturale, fitness și alte cele care au legatură cu sănătatea.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s