naturisti

Sanatate naturala

efectele miraculoase ale ciupercii tibetane, beneficii extreme pentru organism


Lasă un comentariu

Ciuperca Tibetană și efectele ei miraculoase

Când l-au descoperit pe înaltele platouri din Podişul Tibetului, savanţii nu ştiau cum să clasifice acest organism, venit parcă de pe altă planetă. Localnicii spuneau despre el că iarna este animal, pentru ca vara să se transforme în iarbă, dar şi faptul că vindecă toate bolile. Au trebuit ani de studii de laborator până să se determine faptul că este vorba de o ciupercă, pe cât de ciudată, pe atât de evo­luată, ca adaptări pentru supravieţuire. Ciuperca tibe­tană, cum mai este ea numită, are capacitatea unică de a trăi pe insecte şi de a deveni, practic, una cu ele, vieţuind în simbioză cu organismele care o găzdu­iesc, de unde şi credinţa populară că această „fiinţă” s-ar pu­tea transforma din iarbă în animal şi invers.

efectele miraculoase ale ciupercii tiibetane, o serie de beneficii pentru organism

Origine

Numele său în tibetană este yart­sa gunbu, ceea ce tradus în­seamnă: ceea ce este iarna insectă şi vara iar­bă, făcând referire la faptul că iarna ciuperca trăieşte invizibilă, pe in­secta-gazdă, sub pământ, pentru ca vara să dezvolte un organ de fruc­tificaţie, care se înal­ţă deasu­pra pământului, precum iar­ba. Se dezvol­tă doar la alti­tudini foarte mari, nefiind ni­ciodată întâlnită la sub 4000 de metri, şi numai în golurile alpine, deasupra limitei la ca­re creşte vegetaţia fores­tieră. Savanţii europeni care au în­tâlnit-o pri­ma oară în Tibet i-au dat de­numirea ştiinţifică de Cordy­ceps, ceea ce s-ar traduce prin băţul în­sufleţit sau iarba vie. În Asia (Tibet, Nepal, Bhutan, zona mun­toasă a Indiei) au fost des­coperite până în pre­zent aproximativ 300 de specii de ciuperci din genul Cor­dyceps, care mai toate trăiesc pe insecte şi foarte rar pe plante, însă versiunea tibetană are – se pare – cali­tăţile cele mai puternice. Într-o scriere chine­zească antică, din timpul dinastiei Tang, ciuperca tibe­tană este pentru prima oară descrisă drept un am­pli­ficator al energiei Yang (masculine), dar şi un pu­ternic stimulent al meridianelor rinichilor şi al plă­mânilor. Era adusă cu mari sacrificii de la poalele mun­ţilor Himalaya şi era remediul administrat aristo­craţilor, pentru a le prelungi viaţa şi pentru a-i vin­deca de bolile grave. Ştiinţa modernă a început să cunoască abia în ultimele decenii virtuţile terapeutice ale acestei ciuperci. Iar principalul merit pentru aces­te descoperiri îl au zecile de echipe de oameni de ştiin­ţă chinezi care au studiat în spitale şi labo­ra­toare, ani întregi, pentru a descifra misterele ciu­percii aduse din Tibet.

Preparate din Cordyceps. Mod de administrare

Cordyceps este o ciupercă cu o acţiune terapeu­tică extrem de eficientă. Nu există un singur principiu activ care să explice acţiunile ei antitumorale, imu­no­stimulatoare şi imunomodu­latoare şi, ca atare, obţi­ne­rea medicamentelor de semisinteză din ciuperca tibetană nu este de dorit, extractul integral fiind mult mai eficient. Substanţele vindecătoare acţionează prin cumul, efectele lor terapeutice apărând ceva mai lent, dar apoi menţinân­du-se şi după încetarea trata­mentului.

Ciuperca tibetană şi cancerul

În biologie s-a constatat un fapt extrem de inte­resant: plantele parazite sunt mari specialiste în a secreta substanţe menite să distrugă tumorile malig­ne, care în ultimă instanţă sunt tot un fel de… paraziţi, extrem de periculoşi. Vâscul sau Torţelul, de pildă, două plante parazite extrem de răspândite la noi, sunt printre cele mai puternice antitumorale din flora europeană. Ei bine, ciuperca tibetană, specialistă în parazitarea animalelor, se pare că ştie mai bine ca oricine cum să lupte eficient cu o tumoră invadatoare. Iată câteva dintre formele de cancer în care eficienţa ciupercii tibetane a fost demonstrată:
Cancerul de colon şi de rect – o cercetare a savanţilor chinezi făcută în 2007 arată faptul că două principii active, cordicepina şi acidul cordice­pic, inhibă creşterea tumorilor la colon. În combinaţie cu şofranul de India, eficienţa acestor principii active sporeşte, având şi un efect de blocare a vascularizării tumorilor de la nivelul intestinului.
Cancerul la sân – un studiu japonez făcut în anul 2008 a demonstrat că administrarea extractului de Cordyceps stimulează sistemul imunitar să lupte împotriva tumorilor mamare, făcându-le să intre în remisie.
Cancer la plămâni – două studii, datând din 1999 şi din 2007, demonstrează că substanţele active din ciuperca tibetană declanşează aşa-numita apop­toză, adică moartea programată a celulelor maligne localizate la plămâni.
Cancerul de piele – un experiment făcut pe animale cu melanom malign (cea mai agresivă formă de cancer de piele) a demonstrat o dublă acţiune a ciupercii tibetane: 1. Inhibă dezvoltarea melanomului 2. Împiedică metastazarea sa în organism. În com­binaţie cu şofranul de India, efectul său este şi mai puternic, curcuminozidele din acesta împie­dicând re­cidiva melanomului după ce el a intrat în remisie.
Cancerul de prostată – ex­tinderea sa este stopată în multe cazuri, după un tratament de 24 de săptămâni cu extract de ciupercă tibetană.
Alte forme de cancer în care s-a demonstrat efectul pozi­tiv al ciupercii tibetane sunt: can­cerul hepatic, cancerul de col ute­rin, limfomul malign, cancerul bucal, cancerul gastric, leucemia etc.

Ciuperca tibetană poate fi folosită şi înainte de apariţia bolii. Pentru prevenţie, se adminis­trează câte 600 de miligrame de extract de Cordyceps zilnic, în cure de 3 luni, urmate de alte 3-6 luni de pauză. Pen­tru tratarea cancerului deja instalat, se adminis­trea­ză câte 1200 de miligrame de extract de ciupercă tibe­tană, în cure de 6 luni, urmate de 1-2 luni de pau­ză, după care administrarea se reia.

Ciuperca tibetană şi chimioterapia

Un studiu desfăşurat simultan în China şi în Japonia, pe pacienţi cu cancer pulmonar în stadiile 3 şi 4, a arătat că ciuperca tibetană potenţează efectele antitumorale ale chimioterapiei. Din cei 50 de pa­cienţi cu cancer la plă­mâni care făceau chimioterapie şi care au partici­pat la studiu, la 46% s-a observat o intrare în remisie a tumorilor, iar la 22% dintre ei, o scă­dere a ritmului de creştere sau o stopare a dezvol­tării lor. Într-un alt studiu de medicină experimentală s-a mai demonstrat un lucru foarte important: ciuper­ca tibetană combate efectele adverse ale citostati­celor. De exemplu, s-a observat că ciuperca tibetană stimulează refacerea celulelor imunitare distruse de către citostaticele folosite în tratarea cancerului la sân, îmbunătăţind astfel capacitatea de apărare a or­ga­nismului în faţa microbilor, dar şi a cancerului.

Creşterea imunităţii

Nenumărate cercetări ştiinţifice arată faptul că o cură de câteva săptămâni cu extract de ciupercă tibe­tană ajută la îmbunătăţirea rapidă a capacităţii de apă­rare a organismului. Se administrează câte 800 de mili­grame de extract zilnic, pe stomacul gol, vreme de patru săptămâni. Astfel creşte capacitatea de apă­rare în faţa virozelor respiratorii, creşte eficienţa tra­ta­mentelor cu antibiotice folosite în tratarea pneumo­niilor, tuberculozei şi a infecţiilor urinare. Nu în ulti­mul rând, cu ajutorul ciupercii tibetane sunt com­bă­tute efectele de scădere a imunităţii care apar la anu­mite medicamente de sinteză, cum ar fi cortizonul şi derivaţii săi, antiinflamatoarele nesteroidiene (ibu­pro­fen, ketoprofen etc.), citostaticele, unele antibio­tice. Uimitor este că un imunostimulent atât de puter­nic cum este ciuperca tibetană nu este contrain­dicat în bolile auto-imune sau alergice, ci din contra. Efec­tele imunomodu­latoare ale acestui remediu sunt atât de bune, încât în spitalele din China este folosit pen­tru a ajuta organismul pacienţilor să primească mai bine transplantul de rinichi.

Afecţiuni respiratorii

În practica medicală s-a observat că evoluţia spre astm a bronşitelor cronice este oprită atunci când se admi­nistrează ciuperca tibetană, iar infecţiile respi­ratorii rezistente la antibiotice răspund mai bine la tratament. Într-un grup de pacienţi cu astm, trataţi cu ciupercă tibetană, procentul de ameliorare a bolii (obiec­tivat prin teste specifice) a fost de peste 80%, faţă de doar 10% la pacienţii trataţi doar cu medica­mente clasice de sinteză. Interesant este că această ciupercă stimulează şi respiraţia celulară, cercetările arătând că, după adminis­trarea sa, oxigenarea celu­lară creşte cu 20-40% – un pro­cent nemaiîntâlnit. Se ţin cure de minimum 6 săptămâni, timp în care se admi­nistrează câte 800-1200 miligrame de extract de ciu­percă tibetană zilnic.

Boli de rinichi

Ciuperca tibetană este un excelent protector al rinichilor, pe care îi apără de infecţii, de efectele ne­faste ale consumului de alimente aditivate chimic (cu nitriţi, nitraţi, fosfaţi), dar şi de efectele secundare ale unor medicamente (canamicină, gentamicină, unele antivirale ş.a.m.d.). Ca atare, per­soanele cu predis­poziţii spre afecţiuni ale rinichilor, cum ar fi infec­ţiile, formarea de calculi sau de chis­turi, ar fi bine să urmeze o cură de o lună cu extract de ciupercă tibe­tană, timp în care se administrează câte un gram pe zi, pe stomacul gol. Această cură este recomandată şi persoanelor la care eliminarea deşeu­rilor toxice este deficitară, la care valorile ureei sau creatininei din sânge sunt peste cele normale. În urma acestei cure, eliminarea ureei şi a creatininei prin urină creşte cu aproximativ 35%, iar organismul este astfel des­povărat rapid de toxine.

Fertilitatea la bărbaţi

Într-o serie de studii clinice, făcute în trei spitale diferite din China, au fost obiectivate efectele trata­men­tului intern cu această ciupercă în cazul bărba­ţilor cu tulburări sexuale cum ar fi: scăderea libidou­lui, lipsa erecţiei, oligospermia. În studiile care au durat 8 săptămâni au fost incluşi 200 de bărbaţi, iar la finalul lor, 64% dintre participanţi au observat îmbunătăţiri certe, faţă de doar 24% în grupul de con­trol (care a luat remedii false, placebo). Într-un alt studiu, făcut de data aceasta la o clinică din Shanghai, cu 400 de bărbaţi complet impotenţi, s-au observat, de asemenea, îmbunătăţiri, de data aceasta la un pro­cent de aproape 50%. Se pare că extractul de ciupercă tibetană, pe de o parte, stimulează secreţia endo­crină şi exocrină a testiculelor, iar pe de altă parte, reduce reactivitatea la stresul psihic, ceea ce con­tri­buie la îmbunătăţirea vieţii sexuale şi a fertili­tăţii bărba­ţilor.

Boli cardiovasculare

Cordyceps este un extraordinar ajutor pentru inimă şi vasele de sânge, prevenind apariţia in­farc­tului, accidentului vascular cerebral şi a arte­ritei. Un gram de extract din această ciupercă, ad­mi­nistrat zilnic, ajută la scăderea colestero­lului cu 15% în medie, şi a trigliceridelor cu aproape 12%. Nu în ultimul rând, extractul de ciupercă tibetană stimulează activitatea inimii, ceea ce se traduce printr-o mai bună rezistenţă la efort şi prin pre­venirea infarctului miocardic. Din aceste motive, administrarea ciupercii tibe­tane face parte din pregătirea standard a sporti­vilor chinezi pentru olimpiade, fiind – se pare – o explicaţie a suc­ceselor extraor­dinare pe care aceştia le-au obţinut în probele de atletism din ultimii ani.

Ficatul şi hepatita

Un grup de 83 de copii, cu vâr­ste între 2 şi 15 ani, infectaţi cu he­pa­tită B, a fost tratat cu extract de ciu­percă tibetană, vreme de trei luni. La sfâr­şitul curei, rezultatele au fost uimi­toare: 33 dintre ei nu mai pre­zentau în sânge antigenul specific acestui virus, iar 50 dintre ei, deşi aveau virusul prezent, nu au pre­zentat nici un simptom al hepa­titei, nici chiar la un an de la înche­ierea tratamentului. În cazul hepa­titei C, rezulta­tele sunt mai puţin spectacu­loase, dar – conform cer­cetătorilor de la Uni­versitatea din Michigan – ciuperca tibe­tană este prin­tre foarte puţi­nele re­me­dii care împiedică fibrozarea ficatului şi evo­luţia spre ciroză, susţinând totodată funcţiile acestuia.
La pacienţii cu ciroză, efec­tele au fost verificate într-un studiu de mici di­mensiuni, cu 22 de partici­panţi. După 3 luni de ad­ministrare, la 16 dintre ei nu mai apăreau simptomele clinice ale cirozei, analizele imagistice confirmând şi ele acest lucru. Chiar şi în cazurile de cancer hepatic, ciuperca tibetană este un ajutor de nădejde, îmbu­nătăţind starea generală a pacienţilor. Se ţin cure de 3 luni, urmate de o lună de pauză, după care tra­tamentul se reia. Pe parcursul curei se iau 1200-1600 miligrame de extract de ciu­percă tibetană, singur sau – mai bine – cu şofran de India, care îi potenţează şi completează efectele.

Precauţii

Cel mai important este să folosiţi ciuperca tibe­tană de calitate. Trebuie reţinut că cel mai eficient este extractul. Apoi, nu confundaţi ciuperca tibetană cu amestecul de drojdii şi bacterii care cresc în ceai şi care uneori este denumit impropriu ciupercă tibe­tană, fiind vorba de fapt de Kom­bucha, care nu are aceleaşi efecte. Ca atare, atunci când achiziţionăm acest produs ne vom asigura că pe etichetă este în­scrisă denumirea ştiinţifică de Cordy­ceps.

Contraindicaţii

Deşi este un remediu atât de puternic, ciuperca tibetană este aproape lipsită de reacţii adverse. Foarte rar s-au constatat în timpul administrării simptome cum ar fi greaţa, accesele de vomă şi accelerarea pul­su­lui, caz în care tratamentul va fi întrerupt.
Efectele sale asupra gravidelor şi a mamelor care alăptează încă nu sunt foarte bine cunoscute.

Sursă articol: formula-as.ro

care sunt cele mai afrodisiace alimente pentru o noapte de neuitat


Lasă un comentariu

Care sunt cele mai eficiente alimente afrodisiace?

Ceea ce mâncăm în timpul zilei poate avea un impact mare asupra modului în care ne desfășurăm activitatea în dormitor. Este adevărat că cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a stimula libidoul, este să consumăm alimente sănătoase și să ne menținem greutatea corporală normală.

Există totuși, o serie de produse alimentare specifice, care au efect direct asupra libidoului. Afrodisiacele și capacitatea acestora de a crește apetitul sexual au fascinat de-a lungul timpului, oameni din toate culturile.

Unele dintre aceste alimente cresc secreția de hormoni masculini și feminini, în timp ce altele îmbunătățesc starea de spirit sau stimulează producția de spermă. În marea lor parte, produsele alimentare afrodisiace joacă un rol important în creșterea fluxului sanguin.

Sexualitatea se bazează în mare măsură și pe sistemul circulator și cel nervos. Prin consumul de alimente care cresc dorința sexuală sunt stimulate aceste două sisteme, se mărește cantitatea de sânge care circulă spre organele sexuale, rezultând o stare amplificată de excitație sexuală și o performanță mai bună în dormitor.

alimente afrodisiace eficiente pentru o noapte de neuitat

Alimente care cresc libidoul

Țelina – chiar dacă nu pare un aliment pe care să îl asociați cu sexul, țelina este importantă pentru stimularea sexuală. Țelina conține androsteron, un hormon masculin eliberat prin transpirație, care stimulează sexual femeile. Este cel mai bine ca bărbații să consume țelină crudă. Tăiați-o și consumați-o chiar înaintea unei partide de sex.

Polenul de albine – polenul de albine conține peste 96 de substanțe nutritive, inclusiv cele de care aveți nevoie pentru a trăi. Polenul este compus, 40% din proteine. Este un energizant natural care încetinește procesul de îmbătrânire și scade nivelul colesterolului.

Acesta reduce disconfortul cauzat de sindromul premenstural, previne afecțiunile prostatei, mărește cantitatea de spermă, stimulează sistemul imunitar și detoxifică organismul. Polenul de albine ameliorează alergiile, îmbunătățește rezistența, forța și claritatea mentală.

Ghimbirul – această plantă stimulează circulația sângelui către toate zonele corpului, inclusiv către organele sexuale. Încă din antichitate, ghimbirul era indicat bărbaților care sufereau de disfuncții sexuale, iar celebra Kama Sutra îl recomandă ca afrodisiac.

Sparanghelul – sparanghelul este bogat în acid folic, o vitamină din grupul B care ajută la creșterea producției de histamină din organism. Nivelul adecvat de histamină joacă un rol esențial în activitatea sexuală, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Sparanghelul conține cantități mari de vitamina E, un nutrient vital pentru sănătatea sexuală, denumită adesea și vitamina sexului.

Ciocolata neagră – acest tip de ciocolată conține teobromină – un alcaloid – care este similară cu cofeina. Ciocolata neagră mai conține și feniletilamină, o substanță chimică care declanșează o stare generală de bine a organismului. În plus, ciocolata neagră are o cantitate semnificativă de anti-oxidanți, întodeauna buni pentru organism, deoarece stimulează funcția sistemului imunitar.

Stridiile crude – acestea sunt cele mai bune afrodisiace cunoscute. Stridiile sunt bogate în zinc și ajută la creșterea producției de spermă și testosteron. Stridiile conțin dopamină, un hormon care ajută la creșterea libidoului. Consumați stridii împreună cu partenerul dumneavoastră ca parte a preludiului înaintea unei partide de sex, pentru a crește pofta sexuală.

Migdale – migdalele sunt o sursă importantă de acizi esențiali grasi. Acestea furnizează materie primă pentru producția de hormoni. Migdalele sunt bogate în L-arginină, un aminoacid care îmbunătățește circulația sângelui și erecția. În plus, mirosul de migdale trezește pasiunea unei femei. Puteți adăuga în ambianță aprinderea unor lumânări cu parfum de migdale, pentru a îmbunătăți starea de spirit a partenerei.

Fructele de pădure Goji – aceste fructe tibetane sunt extrem de bogate în anti-oxodanți, care protejează organismul împotriva bolilor, inclusiv de cancer. Sunt o sursă excelentă de vitamina C și fibre solubile. Conțin aminoacizi, betacaroten, fier și 21 de minerale. Fructele Goji conțin 13% proteine. Au fost și sunt folosite pentru a trata probleme oculare, erupții cutanate, alergii, insomnii, boli de ficat, diabet, cancer de col uterin, pentru reducerea tensiunii arteriale și a colesterolului. Au un efect puternic anti-fungic și anti-bacterian.

Avocado – fructele de avocado conțin niveluri ridicate de acid folic, care ajută la metabolizarea proteinelor, oferind organismului mai multă energie. Conțin vitamina B6 (un element nutritiv care crește producția de hormoni de sex masculin) și potasiu (care ajută la reglarea funcției tiroidei la femei), două substanțe nutritive care încurajează creșterea libidoului la ambele sexe.

Ouăle – ouăle sunt bogate în vitamina B6 și B5. Aceste două vitamine ajută la echilibrarea nivelului de hormoni de stres și luptă împotriva stresului – două lucruri importante pentru un libido sănătos. Ouăle sunt simbolul fertilității și al renașterii. Consumul de ouă crude de găină cresc libidoul și energia. Toate ouăle de pasăre și pește conțin vitaminele B5 și B6.

Semințele de dovleac – ca și stridiile, semințele de dovleac sunt bogate în zinc. Deficitul de zinc poate face o femeie să își piardă complet apetitul sexual. Semințele de dovleac conțin acizi grași omega-3, care acționează ca un precursor al hormonului prostaglandină – cel care are un rol cheie în sănătatea sexuală.

Pepenele verde – conține amino-citrulină care este benefică pentru sistemul cardiovascular și ajută la relaxarea vaselor de sânge care cresc apetitul sexual.

Usturoiul – este adevărat, mirosul de usturoi este ultimul lucru pe care vreți să îl întâlniți la partenerul dumneavoastră. Usturoiul conține însă alicină, un ingredient care mărește fluxul de sânge la nivelul organelor sexuale. Alicina se eliberează numai atunci când usturoiul este tăiat sau zdrobit, prin reacție enzimatică. Ca bonus, alicina are și importante proprietăți anti-fungice.

Sursă articol: sfatulmedicului.ro

Lansarea colectiei toamna iarna 2017/2018 Northfinder


Lasă un comentariu

Adrian Cosma, country manager Northfinder: Ne adresăm celor entuziaști, dornici de experiențe în natură, celor ce vor să își depășească condiția obișnuită

,,Ne adresăm  celor entuziaști, dornici de experiențe în natură, celor ce vor să își depășească condiția obișnuită. Celor care vor mai mult decât un produs de bază, celor care încep să emită pretenții de la un produs, să îi satisfacă din punct de vedere tehnic, al design-ului, coloristicii, utilității și bineînțeles, să le rămână și bani în urma achiziției făcute.’’  Adrian Cosma, country manager Northfinder România.

A fost o zi plină la Cluj-Napoca vinerea trecută și ne-a plăcut tare mult. Ne-am delectat și am probat ultimele modele de îmbrăcăminte de la Northfinder din noua colecție Toamnă-Iarnă 2017/2018. Am participat și noi, în calitate de parteneri ai brandului slovac și ne-am bucurat mult de invitația venită din partea prietenilor noștri. Caravana Northfinder a pornit la drum din Slovacia la începutul acestui an, a poposit în Cehia timp de câteva zile. A venit apoi rândul Greciei și Bulgariei, iar mai apoi al României.

Pentru că nu puteam lăsa să treacă pe lângă noi această oportunitate, am vrut să vă povestim și vouă cam ce am aflat despre noua colecție, când va fi ea disponibilă, dar și care sunt planurile de viitor ale Northfinder în ceea ce privește România. Tocmai de aceea l-am luat deoparte pe Adrian Cosma, country managerul Northfinder România și i-am adresat câteva întrebări. Iată mai jos ce am reușit să obținem de la el:

Naturisti.ro : Caravana Northfinder a poposit și în Romania. Unde mai exact și ce înseamnă tot acest drum concret?

A.C. :  Prezentările colecțiilor Northfinder au loc de 2 ori pe an (minim) în fiecare țară unde suntem prezenți. Astfel anul acesta Colecția Toamnă-Iarnă 2017/2018 a fost prezentată în data de 1 Februarie în București (pentru jumătatea sudică a țării), respectiv în data de 3 Februarie în Cluj-Napoca (pentru jumătatea nordică a țării). Această prezentare tip caravana reprezintă un efort susținut al companiei Northfinder pentru a putea prezenta cele peste 850 de modele cât mai multor parteneri și potențiali parteneri.

Naturisti.ro : Vrem să știm mai multe despre noua colecție Northfinder. Ce aduce nou, ce rămâne și ce se vinde cel mai bine?

A.C. : Colecția de Toamnă-Iarna 2017/2018 Northfinder este structurată în 3 subcolecții: OUTDOOR (OR)  | SNOWSERIES (SNW) – schi&snowboard  |  SPORTLIFE (SP) – city și câteva accesorii – rucsaci, genți sport. Bineînțeles că fiecare subcolecție este adresată  atât bărbaților, cât și femeilor prin croieli, design și culori adecvate.  Pe lângă această colecție mai există o colecție exclusivistă PERFORMANCE unde materialele utilizate sunt Polartec® USA și se adresează profesioniștilor – heavy outdoor. Această colecție are o sezonabilitate destul de mare, adica ea poate fi comercializată minimum 10 luni/an, întrucât acoperă preponderent segmentul de 1st layer și 2nd layer. Prezentarea acestei colecții este realizată exclusivist, doar anumitor parteneri din fiecare țară.  Pentru că tot mai mulți parteneri ne-au solicitat produse cu stoc continuu, am dezvoltat o gamă Never Out of Stock (NOS) în care oferim modelele de bază pentru fiecare sezon sub formă de stoc disponibil permanent: pantaloni outdoor stretch 1 layer, pantaloni outdoor softshell 3 layers cu membrană pentru impermeabilitate și respirabilitate, fleece-uri (polare) pentru stratul intermediar, jachete softshell pentru 3rd layer cu membrană pentru impermeabilitate și respirabilitate, tricouri bumbac sau tehnice pentru stratul primar, veste căptușite pentru stratul intermediar, jachete de vânt sau ploaie pentru 3rd layer. Pe lângă aceste colecții, tot la cererea partenerilor noștri, am dezvoltat împreună cu aceștia produse Special Made Units (SMU) – acestea uneori pot fi geci căptușite, fleece-uri, pantaloni. Produse cu specificații tehnice înalte însă foarte accesibile ca și preț datorită volumului mare de producție în serie.

adi-cosma-northfinder

Naturisti.ro : Când va fi disponibilă colecția Toamnă-Iarnă 2017/2018?

A.C. : Produsele din gama OUTDOOR vor fi disponibile începând cu luna August-Septembrie, produsele din gama SPORTLIFE vor fi disponibile începând cu luna Septembrie-Octombrie, iar cele din gama SNOWSERIES vor fi disponibile începând cu luna Octombrie-Noiembrie.

Naturisti.ro : Cum vezi piața din România, spre deosebire de alte țări unde brandul Northfinder este prezent, prin ce diferă?

A.C. : Piața românească este în continuă creștere, mizăm pe o dublare a cifrei de afaceri în acest an, datorată în primul rând creșterii consumului și în acelasi timp măririi numărului de parteneri pe care îi avem în România. Avem modele de succes care pot fi aplicate atât clienților mici, medii si mari.

Piața de produse de tip OUTDOOR este în creștere cu minim 15% anual. Este o piață dominată fie de branduri proprii ale marilor rețele de retaileri, fie de produse premium care sunt destul de greu accesibile consumatorilor. Ori Northfinder oferă produse în gama de mijloc, mijloc superior; se adresează celor entuziaști, dornici de experiențe în natură, celor ce vor să își depășească condiția obișnuită. Ne adresăm celor care vor mai mult decât un produs de bază, celor care încep să emită pretenții de la un produs, să îi satisfacă din punct de vedere tehnic, al design-ului, coloristicii, utilității și bineînțeles să le mai rămână și bani în urma achiziției făcute.

Naturisti.ro : Unde se situează România pe harta Northfinder și care sunt planurile pentru viitor?

A.C. : România reprezintă o piață strategică pentru Northfinder, astfel încât prin dimensiunea acestei piețe și a trendului de creștere, intenționăm să derulăm investiții la nivel operațional și logistic în următorii 3 ani de peste 300.000 de euro. Echipa de vânzări și relații cu clienții se va mări în cursul acestui an pentru a avea o mai mare capacitate de acoperire și viteză de reacție. Ne asociem cu parteneri certificați și experimentați astfel încât să livreze consumatorilor finali pe lângă produsele în sine și o experiență plăcută.  Pe lângă relația de business pe care o avem cu partenerii noștri, ne bazăm și pe o relație de prietenie și de recomandare având experiența cel puțin regională a ceea ce se întâmplă în piețele din Europa Centrala și de Est astfel încât să dezvoltăm împreună relații sănătoase, să îi ajutăm să obțină rezultate bune.

Naturisti.ro : De ce ar alege românii Northfinder?

A.C. : Pentru că brandul este inspirat din nevoile și aspirațiile popoarelor din Europa Centrală și de Est! Ne leagă lanțul muntos al Carpaților, unde munții Tatra sunt frecvent zone de testare ale acestor produse. Pentru că peste 5 milioane de utilizatori au încercat deja produsele Northfinder și se declară mulțumiți. Pentru că pentru acest brand utilizatorul și experiența lui cu produsele Northfinder contează! Feedback-urile pe care le primim le transmitem mai departe designerilor și uneori produsele se îmbunătățesc sau apar altele noi. Pentru că respectăm fiecare brand de pe piață și acceptăm competiția corectă și pentru că oferim produse bine poziționate din toate punctele de vedere.

Naturisti.ro : De ce ai ales tu Northfinder?

A.C. : În primul rând am perceput acest job ca o provocare și am simțit oportunitatea de a crește pe piața din România chiar dacă nu aveam experiența în acest sector, eu lucrând înainte în domeniul Team Sport. Apoi am cunoscut echipa și mi-a plăcut modul de lucru precum și respectul pe care îl oferă oricărui partener indiferent de țara de proveniență. Poate că pentru unele brand-uri consacrate internațional nu prezintă interes piața din România și tratează cu superioritate partenerii români, însă pentru Northfinder aceștia sunt importanți. Business-ul este unul dinamic cu un potențial de creștere mare, un mediu de lucru între profesioniști ai domeniului în care comunicarea și datele statistice sunt cruciale pentru succes.

Naturisti.ro : Cum ai descrie în câteva cuvinte omul căruia Northfinder i s-ar potrivi de minune?

A.C. : Omului care vrea să fie el însuși! – Just be yourself! (acesta este și sloganul brand-ului). Persoanelor lipsite de prejudecăți, încăpățânate să fie ele însele! Trăim într-o lume plină de clișee, ce încearcă să ne facă pe toți la fel… Se poate ca unul să fie mai frumos, mai deștept sau mai entuziast, dar nimeni nu poate fi la fel! Celor care nu apelează la ipocrizie, doar pentru că ceilalți să îl placă! Celor care aleg să fie originali! Celor care fac ca lucrurile să se întâmple! Societatea de azi nu recompensează perfecționiștii, ci pe cei ce duc lucrurile la bun sfârșit!

 

gemoterapia, metoda eficienta pentru detoxifierea organismului


Lasă un comentariu

Gemoterapia, o metodă eficientă pentru detoxifierea organismului

Cauzele principale ale suferinţelor majorităţii oamenilor pot fi rezumate în două cuvinte: ALIMENTAŢIE şi  STRES. Se pare că multe suferinţe apar NU din cauza unor lipsuri (deşi acestea pot fi obiectivate de diferite analize paraclinice), ci acestea există tocmai din cauza imposibilităţii desfăşurării mecanismelor proprii de echilibrare/vindecare ale corpului omenesc, prea ocupat de neutralizarea toxinelor care îl invadează. Prezenţa acestor „deşeuri” declanşează lipsa de calciu, magneziu sau altor minerale, folosite de corp pentru neutralizarea reziduurilor acide.

Pe de o parte ALIMENTAŢIA – alimente în exces producătoare de acizi şi mucus – îngreunează buna funcţionare a organismului şi pe de altă parte, STRESUL generează blocaje metabolice, cu rămânerea mult timp în corp a reziduurilor toxice.

Astfel, DETOXIFIEREA este o nouă paradigmă de tratament, iar GEMOTERAPIA, terapia cu extracte din ţesuturi tinere din plante, s-a dovedit a fi extrem de eficientă în realizarea detoxifierii la multiple nivele.

SISTEMUL LIMFATIC este elementul cheie, întrucât el poate fi echivalat cu un sistem de „canalizare” care este „înfundat” şi colmatat cu reziduuri acide. Acesta se găseşte în întregul organism şi orice stagnare a circulaţiei limfei afectează întregul organism. Principalele „porţi” de „descărcare” ale sistemului limfatic către exteriorul corpului sunt tubul digestiv, rinichii şi pielea.

DETOXIFIEREA, ca paradigmă de tratament constă în două procese fundamentale, ambele de importanţă egală:

 1. DIETA,  cu cât mai puţine alimente producătoare de acizi şi mucus;
 2. TRATAMENTUL DE DRENAJ CU EXTRACTE GEMOTERAPICE.

DETOXIFIEREA  se poate realiza prin programe adaptate, de la caz la caz:
–    detoxifierea  intensivă, de susţinere a organismului pentru depăşirea unor perioade de boală acută;
–    detoxifierea  de durată, pentru echilibrarea organismului în afecţiuni cronice;
–    detoxifierea periodică, pentru prevenţia apariţiei stagnării toxinelor în organism.

Ca exemplificare, detoxifierea de toamnă – presupune pregătirea organismului pentru lunile stagnante ale iernii. Vom ajuta în special zona suprarenalelor/rinichilor, dar şi zona intestinelor şi cea respiratorie (de altfel, toţi terapeuţii implicaţi în detoxifiere observă legătura extrem de strânsă între buna eliminare a intestinelor/rinichilor şi buna funcţionare a căilor respiratorii).

Exemplul 1 – Detoxifiere de toamnă la copiii cu predispoziţie la răceli şi bronşite frecvente iarna:
Extract din muguri de Coacăz negru – Ribes nigrum MG=D1, dimineaţa
Extract din muguri de Alun – Corylus avellana MG=D1, la prânz
Extract din muguri de Călin – Viburnum lantana MG=D1, seara, zilnic, timp de 2-3 luni, până la 6 luni (toamnă – iarnă).

Exemplul 2 – Detoxifiere de susţinere respiratorie pe timpul iernii (copii/adulţi)

Polygemma 16 – Plămâni – dimineaţa

Polygemma 7 – Căi urinare – seara, timp de 2-3 luni, până la 6 luni.

De asemenea, vă propun să alegeţi din preparatele gemoterapice ale Laboratoarelor Plantextrakt – gama POLYGEMMA  DETOXIFIERE – pe cele de care aveţi nevoie – în funcţie de sensibilităţile organismului dumneavoastră – pentru realizarea a 1-2 cure de detoxifiere anuală, în administrare timp de 1-2 luni. Fiecare preparat are o acţiune complexă, realizând o detoxifiere la mai multe nivele în organism. Puteţi combina 2 sau 3 preparate de detoxifiere administrate de 2 ori/zi, sau puteţi urma cure succesive, care să înceapă cu formula de detoxifierea renală (pentru o bună eliminare a toxinelor la nivel limfatic şi renal), urmată de cea hepatică şi cea intestinală.

gama de produse gemoterapice de la PlantExtrakt pentru detoxifiere

POLYGEMMA 11 – FICAT DETOXIFIERE

Realizează o detoxifiere preponderent la nivel hepatic şi biliar, dar şi la nivel renal şi respirator.

POLYGEMMA 12 – RINICHI DETOXIFIERE

Realizează o detoxifiere preponderent la nivel limfatic şi renal, dar şi la nivel hepato- biliar şi articular.

POLYGEMMA 13 – PIELE DETOXIFIERE

Realizează o detoxifiere preponderent la nivel cutanat, dar şi la nivel limfatic şi renal.

POLYGEMMA 14  – ARTICULAŢII  DETOXIFIERE

Realizează o detoxifiere preponderent la nivel articular, dar şi la nivel limfatic, renal şi hepato- biliar.

POLYGEMMA 15  – INTESTIN  DETOXIFIERE

Realizează detoxifierea la nivelul intestinului subţire şi gros, cu ameliorarea stării de astenie generată de toxicitatea intestinală.

Sursă articol: gemoterapie.ro

beneficiile sarii roz de himalaya, cea mai buna sare din lume


Lasă un comentariu

Sarea roz de Himalaya: 12 beneficii uluitoare

Sarea de Himalaya este naturală, neprocesată și nerafinată, spre deosebire de alte tipuri de sare ce se găsesc în supermarket-uri. Cu siguranță ați auzit deja de acest minunat cristal de sare care vine direct din Munții Himalaya. Sarea roz de Himalaya are multiple beneficii și poate fi o alternativă sănătoasă la sarea obișnuită pe care cu toții o punem pe masă. Culoarea roz a sării se datorează conținutului de oxid de fier și mangan. Foarte mulți oameni afirmă că sarea roz de Himalaya este una dintre cele mai pure din lume, iar starea ei a fost menținută de zăpada și gheața care au ferit-o de poluare.

Sursă de minerale și energie

Sarea de Himalaya conține 84 de minerale și oligoelemente din cele 92 ce se găsesc în organism. Printre mineralele conținute de sarea roz de Himalaya se numără: mangan, fier, calciu, potasiu și magneziu. Clorura de sodiu este prezentă însă într-o cantitate foarte mică, astfel încât nu afectează organismul. Consumul de sare de Himalaya echilibrează procesele din organism, ține sub control nivelul de apă sporind astfel hidratarea. De asemenea, echilibrează nivelul de zahăr din sânge prevenind apariția diabetului, ajută la menținerea sănătății sistemului respirator, fiind indicată pentru inhalații în caz de astm, bronșită, sinuzită, sau infecții ale urechii. Tot sarea de Himalaya, în special cea roz, facilitează asimilarea elementelor nutritive din alimentele consumate, întărește masa osoasă, îmbunătățește calitatea și durata somnului, reglează circulația sângelui, previne apariția crampelor musculare. Spre deosebire de sarea albă procesată, sarea roz de Himalaya nu suprasolicită rinichii și vezica biliară, lucru de o importanță colosală, mai ales când este vorba de bebelușii ale căror organe interne sunt în plin proces de dezvoltare. Pentru a preveni sau pentru a trata alergiile, se poate folosi tot sarea de Himalaya, care dizolvată în apă călduță are efect antihistaminic natural. În plus, o cantitate suficientă de sare naturală în organism elimină celulita. Sarea de Himalaya se folosește și extern, ajutând la tratarea eczemelor sau chiar a psoriazisului. Pentru stările gripale sau febrile putem apela cu încredere la sarea de Himalaya, evitând astfel tratamentul medicamentos alopat.

Concret, beneficiile sării roz de Himalaya:

– previne bolile aparatului respirator și îmbunătățește funcțiile plămânilor

– previne bolile cardiovascularesarea de himalaya este naturala, neprocesata si nerafinata

– menține un echilibru Ph optim în organism

– reduce semnele îmbătrânirii

– îmbunătățește calitatea somnului

– crește libidoul

– previne deshidratarea

– previne durerile musculare

– întărește oasele

– scade tensiunea arterială

– îmbunătățește circulația sangvină

– ajută la curățarea organismului de metale grele.

Sarea de Himalaya poate fi achiziționată și din magazinul nostru online, unde se găsește sub forma unor cristale de culoare roz. În alimentație se folosește în special sarea roz, în timp ce sarea neagră este utilizată mai mult pentru tratamente externe. Pe lângă faptul că ar trebui folosită în hrana zilnică, sarea de Himalaya mai poate fi adăugată în apa de baie, în umidificatoare sau în produse cosmetice.

Sursă articol: sfatulparintilor.ro, diversificare.ro

echinacea este una dintre cele mai cunoscute si utilizate plante medicinale din lume


Lasă un comentariu

Sucul de Echinacea purpurea – cel mai eficient pentru întărirea imunitară

Echinacea este una dintre cele mai cunoscute şi mai utilizate plante medicinale din lume, dar nu toată lumea ştie că dintre cele 9 specii, cu mai multe varietăţi, ale genului Echinacea, de interes medical sunt doar 3 specii: Echinacea purpurea, Echinacea pallida şi Echinacea angustifolia.

Între cele 3 specii există diferenţe, atât de ordin morfologic, cât şi histo-anatomic, dar mai ales biochimic, aceastea din urmă fiind reflectate în calitatea răspunsului declanşat la nivelul sistemului imunitar de preparatele fitofarmaceutice obţinute din specii diferite de Echinacea.

Cercetările privind compuşii activi din cele 3 specii medicinale de Echinacea au arătat că de interes major sunt 4 grupe de substanţe cu acţiune imunostimulatoare dovedită: derivaţi ai acidului cafeic, alcamide, polizaharide şi glicoproteine.

Trebuie avut în vedere ca aceste componente nu sunt conţinute de toate cele 3 specii medicinale de Echinacea (Echinacea pallida şi Echinacea angustifolia herba – nu conţin polizaharide şi glicoproteine, iar rădăcina nu conţine glicoproteine), componentele nu se extrag apoi în proporţii egale în toate formele extractive (concentraţia cea mai mare de derivaţi ai acidului cafeic şi polizaharide se obţine în sucul presat de Echinacea purpurea) şi, în parte, sunt instabile. Toate cele 4 clase de substanţe active sunt conţinute doar de Echinacea purpurea.

Referitor la eficacitatea preparatelor de Echinacea exista foarte multe rapoarte, nu toate relevante – unele au descoperit efecte imunostimulatoare semnificative, iar altele nu au descoperit nici o diferenţă între Echinacea şi placebo (pilule de zahar inactiv).
Rezultatele studiilor sunt greu de comparat deoarece s-a folosit o gamă largă de produse, standardizate sau nestandardizate, doze diferite şi metode de tratament diferite.

Dintre preparatele cu Echinacea, cele mai relevante rezultate s-au obţinut la studiile întreprinse pe preparatele cu suc presat de Echinacea purpurea herba şi extract de Echinacea pallida radix, pentru care, pe baza materialului documentar existent, Comisia Medicamentului din Germania a elaborat recomandări terapeutice pozitive.

Echinacea realizează stimularea sistemului de autoapărare a organismului prin mobilizarea leucocitelor şi mărirea activităţii fagocitozei, prin inhibiţia multiplicării viruşilor şi stimularea producerii de interferon.

Nu posedă acţiune bactericidă sau bacteriostatică directă, inhibă însă hialuronidaza şi, prin aceasta, exclude acţiunea invazivă a bacteriilor. În plus, se poate constata o creştere a nivelului de substanţe corticoide excretate prin urină, ceea ce presupune o stimulare a activităţii corticosuprarenale.

Pentru Echinacea purpurea herba recomandările sunt pentru întărirea imunitară şi susţinerea organismului în răceli şi infecţii ale tractului respirator superior, infecţii gripale sau de tip gripal.

dintre cele 9 specii de echinacee, de interes medical sunt doar 3De ce sucul presat de Echinacea purpurea herba?

 • Dintre speciile de Echinacea, Echinacea purpurea conţine toate cele 4 clase de substanţe active cu acţiune imunostimulatoare;
 • Metoda de fabricaţie – prelucrarea plantei proaspete ca suc obținut prin presare la rece şi stabilizare – asigură extragerea celor 4 clase de compuşi activi;
 • Exista numeroase studii preclinice realizate pe acest tip de extracţie;
 • În literatura medicală se regăsesc cele mai multe studii clinice validate;
 • Recunoaşterea internaţională a proprietăţilor terapeutice la nivelul aparatelor respirator şi urogenital.

Culturi organice de Echinacea purpurea

Caracteristica extractelor fabricate la Plantextrakt o constituie procesarea plantelor în stare proaspătă.
Aceasta presupune obţinerea fitocomplexului caracteristic fiecărei plante nealterat, în concentraţie mai mare decât la procesarea plantelor uscate. Înseamnă obţinerea efectelor terapeutice la valoarea lor reală, dar şi o concentraţie mai mare a eventualilor poluanţi. De aceea, esenţială este recoltarea plantelor din zone verificate în ceea ce priveşte prezenţa şi concentraţia poluanţilor din sol şi din aer sau realizarea de culturi organice. Pentru acestea din urma solul se purifică după ani de zile de practicare a unei agriculturi ecologice. Culturile de Echinacea de la Plantextrakt au obținut certificarea de culturi organice (ecologice).

Produse Plantextrakt cu suc de Echinacea purpurea

De peste 20 de ani pe piaţa preparatelor fitofarmaceutice din Romania, preparatele cu suc presat de Echinacea purpurea herba de la Plantextrakt s-au impus prin calitate: Imunogrip, Imunorezistan forte precum şi preparatele pentru copii – siropurile Imunogrip Junior şi Imunorezistan Junior.

Sursă articol: www.plantextrakt.ro

proprietatile fructelor si legumelor, in functie de culoarea acestora


Lasă un comentariu

Curcubeul din farfurie

Dacă învățăm să traducem culorile alimentelor pe care le punem în farfurie, le vom putea combina eficient. Cu alte cuvinte, să cunoaştem şi să stăpânim curcubeul din farfurie. Nutriţioniştii ne sfătuiesc să consumăm zilnic cel puţin cinci legume şi fructe pentru a ne asigura un aport optim de vitamine şi nutrienţi. Nu la fel de discutat este avantajul introducerii şi combinării în alimentaţie a cât mai multor culori. Fitochimicalele care dau fructelor şi legumelor culoarea ne pot ajuta să ne menţinem sănătoşi şi ne pot ajuta să ne fortificăm sistemul imunitar. De exemplu, fructele şi legumele viu colorate conţin cei mai mulţi antioxidanţi, care ne protejează de efectele negative ale radicalilor liberi. De aceea, este important să consumăm atât ,,verdeţurile”, cât şi alimentele roşii, portocalii, galbene, albastre sau purpurii.

curcubeul fructelor si legumelor

CODUL CULORILOR

ALB / CAFENIU (pentru sănătatea inimii și pentru scăderea colesterolului)

Fructele și legumele albe și cafenii au o mare concentrație de substanțe fitochimice. Conțin alicină, întâlnită mai ales în plantele lefumicole din grupa cepei. Este recomandată includerea în dietă a fructelor și legumelor de culoare albă și cafenie pentru că ajută la reducerea riscului de cancer; combate bolile de inima menține colesterolului din sânge la nivel normal. Fructe și legume de culoare albă / cafenie: banane, pere galbene; curmale; conopidă; usturoi; ghimbir; jicama; ciuperci; ceapa; păstârnac; cartofi; gulii;

ROŞU (pentru sănătatea inimii, a articulațiilor și a memoriei)

Fie că vorbim despre cireşe, unii ardei, căpşune sau tomate, ele au în comun, o dată cu culoarea roşie, o cantitate importantă de licopen – un antioxidant puternic cu ajutorul căruia putem sfida trecerea anilor, păstrându-ne aspectul şi sănătatea. Membru al familiei carotenoidelor, el protejează celulele plantelor împotriva razelor de soare şi serveşte drept pigment fotoabsorbant în timpul fotosintezei. Este deja demonstrat rolul benefic al licopenului în combaterea unor boli (de exemplu, în cazul mai multor tipuri de cancer). Nu vă faceţi griji că proprietăţile sale scad dacă alimentele sunt gătite. Din contră! Prepararea legumelor care conţin licopen creşte nivelul asimilării acestuia de către organism. Pigmenții roșii conțin antioxidanți care susțin sănătatea inimii și duc la îmbunătățirea funcției memoriei, protejarea vaselor de sânge, a tendoanelor și ligamentelor. Antioxidanții din fructele și legumele de culoare roșie pot reduce riscul de cancer prin prevenirea degenerării țesutului și pot, de asemenea, îmbunătăți funcționarea tractului urinar. Fructe și legume de culoare roșie: mere roșii; portocale roșii; cireșe; merișor; struguri roșii; grepfrut roșu; rodii; zmeură; căpșune; pepene roșu; sfeclă roșie; ardei roșu; ridichi; ceapă roșie; cartofi roșii; roșii.

GALBEN / PORTOCALIU (pentru vedere, pentru sistemul imunitar și pentru prevenirea cancerului)

Portocalele, caisele, morcovii, mango sau cartofii dulci, tot mai populari şi printre consumatorii din România, conţin alfa şi betacaroten, doi aliaţi de nădejde în combaterea îmbătrânirii celulelor. Aceşti doi antioxidanţi protejează pielea de efectele nocive ale razelor ultraviolete şi ajută la crearea de noi celule. Un alt rol al betacarotenului este acela că sporeşte capacitatea proprie de apărare a organismului, pune în mişcare fagocitele care anihilează celulele canceroase în formare din organism. Tot betacarotenul are rol în legarea aşa-numitului ,,oxigen singlet” care se formează sub acţiunea razelor ultraviolete ale luminii solare şi care este considerat o substanţă chimică ,,liberă”, având capacitatea de a provoca temutul cancer. Fructe și legume de culoare galbenă / portocalie: mere galbene; caise; pepene galben; agrișe; smochine; grepfruit; lămâi; nectarine; portocale; mango, papaya; piersici; pere galbene; curmale japoneze; ananas; mandarine; morcovi; ardei galbeni; cartofi; dovleac; porumb; roșii galbene.

VERDE (pentru oase și dinți puternici)

Spanacul, mazărea, porumbul, avocado, bananele, ardeiul sunt importante surse de luteină, indoli şi zeaxantină, care reduc riscul de cataractă şi ritmul îmbătrânirii muşchilor. Alte beneficii sunt reducerea riscului producerii unor boli cardiovasculare şi intensificarea schimburilor intercelulare de minerale şi vitamine. Clorofila, prezentă în toate plantele verzi, are proprietăți anticancerigene și de detoxifiere. În plus, fructele și legumele verzi sunt bogate în carotenoizi, vitamine și minerale. Multe alimente verzi conțin calciu, care ajută la întărirea oaselor și a dinților și îmbunătățirea vederii. Se recomandă să se consume cel puțin o porție de legume cu frunze verzi pe zi. Avocado este faimos pentru cantitatea importantă de vitamina E, care întăreşte membranele celulelor şi poate fi eficient în prevenirea apariţiei ridurilor. Fructe și legume de culoare verde: avocado; mere verzi; struguri verzi; kiwi; lămâi verzi; pere verzi; anghinare; sparanghel; broccoli; varză de Brussels; varză chinezească; fasole verde; țelină; castraveți; verdețuri stufoase (spanac, salată verde, etc); praz; ceapă verde; mazăre; ardei verde; spanac.

PURPURIU ŞI VIOLET (absorbția mineralelor și sănătatea tractului urinar)

Multe fructe și legume de culoare albastru închis și violet conțin antocianine și compuși fenolici, două substanțe fitochimice cu proprietăți anti-îmbătrânire. Datorită antocianinei scade riscul formării cheagurilor de sânge şi poate fi întârziată îmbătrânirea celulelor. Aceste fructe sunt foarte bogate în antioxidanți și pot reduce riscul de cancer. În această categorie intră strugurii, afinele, murele. Alimentele de culori precum indigo și violet conțin o mare varietate de antioxidanți și reduc stresul oxidativ, unul dintre principalii factori care produc îmbătrânirea. Fructe și legume de culoare albastră / roșu închis: afine; coacăze negre; prune uscate; boabe de soc; smochine; struguri; prune; stafide; sparanghel roșu închis; varză roșie; vinete; andive; piper negru; cartofi roșii.

Sursă articol: http://www.fructeinscoli.ro

vascul ne scapa de bolile de sezon si combate tusea


Lasă un comentariu

Vâscul ne scapă de bolile sezonului rece

În tradiţia populară românească, vâscul se pune la uşi şi ferestre în noaptea Anului Nou pentru a aduce spor în casă şi să apere gospodăria de lucruri necurate, fiind totodată un simbol al ospitalităţii şi prieteniei. În scop terapeutic se folosesc ramurile tinere cu frunze, recoltate tot timpul anului, dar mai ales în perioada de iarnă când se disting de ramurile copacului gazdă.

Vâscul este indicat în ateroscleroza generală, ateroscleroza coronariană, accidente vasculare, afecţiuni cardiace, ischemie cardiacă, tumori, astm pe fond de stres, tuse convulsivă, tuse spastică rebelă, sughiţuri persistente, zgomote în urechi, epilepsie, convulsii, nevralgie, paralizie, isterie, spasme, impotenţă, sterilitate, afecţiuni ale prostatei, hemoragii diverse, tulburări cauzate de hipertensiune, sciatică, dureri reumatice.

vascul ne reda starea de bine si intareste sistemul imunitar

Totodată, vâscul ne redă starea de bine după o răceală, ne scapă de tuse și ne întărește imunitatea.

Vinul de vâsc combate tusea

Dacă vă sâcâie tusea sau sughiţul persistent, vinul de vâsc este o alegere bună pentru a vă regăsi liniştea. În plus, este ideal când aveți imunitatea scăzută sau dacă suferiți de hipertensiune arterială.

Pentru prepararea vinului, aveți nevoie de 7 linguri de vâsc măcinat şi un litru şi jumătate de vin alb. Lăsați amestecul la macerat zece zile și agitați-l în fiecare zi. După aceea, va trebui strecurat şi pus într-un vas închis la culoare.

Tinctura de vâsc întărește imunitatea

Tinctura de vâsc vă poate fi de un real ajutor pentru întărirea imunității. Dacă nu vă lasă tusea, puteți lua o linguriță de tinctură de vâsc cu 100 ml de apă, de 3 ori pe zi.

În bolile respiratorii, astm, viroze sau răceli care revin sau care trec greu din cauza reducerii imunității, vă va ajuta dacă luați o jumătate de linguriță de tinctură amestecată cu 100 ml de apă, de 4 ori pe zi.

Într-un mod asemănător se poate folosi tinctura dacă suferiți de hipertensiune, probleme legate de memorie, arterioscleroză, precum și tulburări cauzate de instalarea menopauzei.

Maceratul de vâsc alungă oboseala și amețelile

O cură cu macerat de vâsc este benefică pentru pancreas, stimulează metabolismul și funcția cardiacă, normalizează tensiunea arterială, reglează tulburările hormonale. Maceratul vă poate ajuta și dacă vă simțiți obosit, moleșit, sau dacă aveți amețeli sau tulburări de vedere.

Cura cu macerat de vâsc se ține o lună și jumătate astfel: se beau zilnic 3 căni de macerat, timp de 3 săptămâni, apoi 2 căni, timp de 2 săptămâni, iar în ultima zi, se bea o singură cană de macerat. Fiecare cană de ceai se bea în acest fel: o jumătate de cană înainte de masă și o altă jumătate după ce ați luat masa. Pentru a prepara maceratul, puneți 250 ml de apă rece peste 4 lingurițe de vâsc uscat și mărunțit. Le lasați acoperite, timp de 8 ore, apoi strecurați și îndulciți cu puțină miere.

Precauţii şi contraindicaţii

Atenție! Preparatele medicinale pe bază de vâsc nu sunt recomandate în sarcină și alăptare!

Nu se recoltează vâscul de pe arţar, tei, salcie, plop care sunt foarte toxice. A nu se confunda cu  vâscul de stejar (Loranthus europaeus) care nu este medicinal, cu frunze căzătoare iarna, fructele de culoare gălbuie aşezate în ciorchine, spre deosebire de vâscul medicinal cu fructele grupate câte trei.

Nu se recomandă depăşirea dozelor admise, deoarece la supradozaj se produc fenomene de intoxicare manifestate prin scăderea pulsului, aritmii cardiace, tahicardie; deoarece din vâsc s-au izolat substanţe cu acţiune cardiotoxică care pot produce leziuni la nivelul miocardului se recomandă respectarea dozelor stabilite.

Sursă articol: www.csid.ro

cum scapam de mahmureala de dupa sarbatori


Lasă un comentariu

Cum scăpăm de mahmureala de după Sărbători?

Sărbătorile pot fi epuizante pentru că, mai ales în această perioadă tindem să facem diferite excese. În special dacă am consumat prea multe băuturi alcoolice. A doua zi începem să regretăm alegerile făcute și de cele mai multe ori ne trezim dimineața în situația în care ne spunem că nu vom mai bea niciodată.

Pentru a vă face viața mai ușoară în această perioadă vă propunem niște remedii anti-mahmureală. Important de știut este că dacă nu puteți supravieţui fără un calmant, atunci alegeți aspirina sau ibuprofenul. Evitați paracetamolul, deoarece vă poate afecta ficatul dacă ați băut alcool.

mahmureala de dupa sarbatori, cum scapam de ea

Remedii mahmureală

Pentru a reduce groaznica durere de cap, încercați unul din remediile de mai jos. Cât despre decizia atât de curajoasă…ei bine, dacă mai beți totuşi vreodată, puteți face câteva lucruri pentru a limita impactul alcoolului asupra organismului.

Primul pas spre o ameliorare rapidă:

 • Imediat ce vă treziți, beți două pahare mari cu apă, pentru a contracara deshidratarea.
 • Beți şi un pahar mare cu suc de grepfruit, portocale sau roşii. Sucul de fructe conţine fructoză, care accelerează metabolizarea alcoolului.
 • Dacă sunteți consumator de cafea, beți una sau două căni cât mai repede. Cofeina este un vasoconstrictor, adică micşorează diametrul vaselor de sânge cerebrale dilatate. Trebuie doar să nu exagerați. Ca şi alcoolul, cofeina este un diuretic şi, dacă beți prea multă, vă veți deshidrata şi mai tare.

Snackuri pentru recuperare

 • Odată ce ați trecut peste senzaţia de greaţă, pregătiți un castron cu supă de pui. Acesta va înlocui cantităţile de sare şi potasiu pe care organismul le-a pierdut atunci când ați băut.
 • De asemenea, un milkshake de banane reprezintă o metodă foarte bună pentru a înlocui potasiul şi alte nutrimente pierdute în acea noapte de beţie. Amestecați ½ cană de lapte cu o banană şi două linguriţe de miere într-un blender. Banana este o sursă bună de potasiu iar mierea este bogată în fructoză.

Mai multă mişcare!

 • Deşi instinctul vă spune să stați în pat, vă veți simţi mai bine dacă faceți o plimbare scurtă sau ieşiți la o alergare. Astfel, veți mări secreţia de endorfine, analgezicele naturale ale organismului. Consumul crescut de alcool reduce cantitatea de endorfine din organism.

Cum prevenim mahmureală

 • Beți încet! Organismul metabolizează alcoolul într-un ritm constant de aproximativ 30 ml pe oră. Dacă îi acordați organismului ceva mai mult timp să îl metabolizeze, la creier va ajunge mai puţin alcool.
 • Alternați băuturile alcoolice cu apă minerală, suc de fruce şi alte băuturi fără alcool.
 • Evitați şampania şi orice băuturi alcoolice carbogazoase (gin tonic şi rom cu cola, de exemplu). Acidul face ca alcoolul să ajungă în sânge mai rapid.

Sursă articol: www.csid.ro

vitex agnus castus, una dintre cele mai renumite plante pentru afectiuni ginecologice


Lasă un comentariu

Mielăreaua, miracol al sistemului hormonal feminin

Mielăreaua  sau Vitex Agnus Castus este una dintre cele mai renumite plante medicinale pentru femei și are o istorie veche de mai bine de 2000 de ani.

Mielăreaua este un arbust originar din Asia, în România fiind cultivat doar ca plantă decorativă. Poate ajunge până la înălţimea de patru metri. Are frunze digitate, foliolele fiind lanceolate, şi flori mici, violete, cu miros plăcut.

Pentru nevoi terapeutice se recoltează fructele şi frunzele, din care se prepară infuzie, mixtură şi un extract. Preparatele de mielărea cu virtuţi deosebite pot fi obţinute, însă, numai de către specialişti.

Milăreaua conţine doi compuşi specifici – vitexina şi vitexinina şi alte substanţe cum ar fi: steroli, uleiuri volatile, esenţiale, oxizi monoterpenici, glicozizi iridoizi, monoterpene, alcooli monoterpenici, substanţe flavonoide. Mielăreaua are acţiune tonică, oftalmică, sedativă, stomahică, afrodisiacă asupra femeilor şi anafrodiziacă asupra bărbaţilor.
Are de asemenea capacitatea de a regla ciclurile menstruale şi susţine secreţia de progesteron, unul dintre hormonii cu un rol major pentru organismul feminin.

c422c07a-49a4-b986-d347c6de66a60367_image_640_480Mielăreaua – Indicaţii terapeutice

Mielăreaua este denumită şi planta femeilor deoarece reglează ciclul menstrual  şi uşurează simptomele specifice sindromului premenstrual (balonare, dureri la nivelul sânilor, depresie, iritabilitate, cefalee, oboseală, insomnii, dificultăţi de concentrare etc.) şi ale menopauzei (bufeuri de căldură, uscarea vaginului, tulburări afective, nervozitate, anxietate, disfuncţii sexuale, pierderea de memorie în puseuri etc.).

De asemenea, ar putea fi utilizată ca adjuvant în stimularea lactaţiei, pentru ţinerea sub control a hemoragiei din timpul naşterii şi pentru creşterea  fertilitatăţii feminine, însă nu există studii care să susţină cu argumente aceste efecte benefice.

Mai poate fi folosită şi pentru tratamentul hiperplaziei benigne a prostatei, pentru a creşte cantitatea de urină, precum şi pentru a reduce dorinţa sexuală. Istoricii relatează că această plantă era frecvent folosită de călugări pentru a rezista tentaţiilor trupeşti, de unde şi denumirea de fructul castităţii.

În uz extern, sub formă de ulei sau extract, mielăreaua are efecte benefice în tratamentul durerilor articulare şi pentru a trata sau preveni muşcăturile de insecte, şi  a oboselii oculare (sub formă de spălături locale).

Mielăreaua – Precauţii şi contraindicaţii

vitex-e1422028748722

Mielăreaua poate cauza probleme gastrointestinale, ameţeală şi iritaţii ale pielii (eczeme).
De asemenea, femeile gravide sau cele care iau anticoncepţionale orale, precum şi cele care suferă de cancer de sân, trebuie să evite această plantă pentru că poate produce dezechilibre hormonale.

Deoarece mielăreaua poate afecta producţia de dopamină din creier, este recomandat ca persoanele care care iau medicamente precum antipsihoticele sau cele destinate bolii Parkinson, să evite folosirea acestei plante.

Sursă articol: http://www.csid.ro